ZAREA

Firma ZAREA, s.r.o. byla založena v roce 1993 a zabývá se výstavbou zpevněných ploch v okolí rodinných domů včetně přípravných zemních a doplňkových prací např. osazení odvodňovacích žlabů, vpustí, napojení okapových svodů do deštové kanalizace, dodávky a osazení akumulačních nádrží na deštovou vodu, vsakovacích jímek, dále pak opravami a údržbou vozovek, chodníků, výstavbou plotů a instalací závlahových systémů. Na povrchy používáme kamenné a betonové dlažby, betonové dlaždice, betonové a plastové polovegetační tvárnice a litý asfalt.

Produkty a služby